LYSTRUP STRAND

SOMMERHUS- OG GRUNDEJERFORENINGEN VED LYSTRUP STRAND

HJERTE STARTER

På bagsiden af Annie og Kristen Larsens hus, Strandvejen 16-18, Lystrup Strand.

 

AVIS: SANERING AF ‘SOMMERHUSIDYLLER’ VED LYSTRUP STRAND

En avisartikel (vistnok fra Randers Amtsavis) mandag den 28. februar 1977 varsler tiden for lokalplan i området ved Lystrup Strand.

Artiklen ridser sommerhusområdets historie op og sparer ikke på malerisk beskrivelse af tider med ‘sommersødme, festivitas og et miljø med en ganske egen charme’.


Klik her og læs hele artiklen!

LYSTRUP STRAND

- et område med historie

Har du oplevelser, historiske fotos eller andet fra Lystrup Strand du vil dele med denne sides læsere, så kontakt mig gerne.


Venlig hilsen

Finn Knudsen,

redaktør af www.lystrup-strand.dk


Kontaktoplysninger her!


TJEK DIT SOMMERHUS!

Der har været et række indbrud i sommerhuse ved Lystrup Strand


Der blev i vinter konstateret flere indbrud i sommerhuse. Tjek dit hus og kig også lige til naboerne og underret dem, hvis der er noget galt.

Norddjurs Kommune ønsker at etablere en cykelegnet stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup for at øge trafiksikkerheden for cyklister på strækningen, og stimulere et større antal brugere af sommerhusområderne og turister i øvrigt til at benytte cyklen frem for bilen.

Det er hensigten at skabe en sammenhængende forbindelse til det overordnede stinet øst for Fjellerup, og samtidig åbne op for nye og synlige adgangsmuligheder i det tilstødende kystbagland mod syd, hvor lokale vandrerudet byder på udsigter samt formidling af seværdige kultur- og naturværdier.


Det overvejes også at forlænge for-

bindelsen over markerne til

Lystrup Strand og videre

langs kysten?

Klik på tegningen og se mere!

Norddjurs planlægger stiforbindelse mellem Skovgårde og Fjellerup

Norddjurs Kommune laver adresseændringer på Stien og Sandagervej

Da Stien 6, 8 og 10 har postadresse til Stien, som kun er en gangsti og de tre sommerhuse har udkørsel til Sandagervej har kommunen beslutet at ændre adresserne

Stien 10 til Sandagervej 2A,

Stien 8 til Sandagervej 2B og Stien 6 til Sandagervej 6B.


Som følge deraf ændres adressen for

Sandagervej 2 til Sandagervej 2C, Sandagervej 6 ændres til Sandagervej 6A

og Sandagervej 6B ændres til Sandagervej 6C.

Sankt Hans

2018

Hanne, Ved Stranden 1 i 1972

Se flere billeder her!

Sommerhuse var truet med at blive til nul og nix

Læs beretningen fra Bendeskær Skov ved Lystrup Strand i 1960erne.

Klik her!

Byråds-medlem Fritz Sørensen, Allingåbro holder båltalen - uden bål :-)

Peter fra Bendes-

kær sommer-hus-forening byder vel-kommen og i teltet bliver der serveret hjemme-bagt kage, kaffe, øl og vand

Heksen kunne på grund af bålforbuddet med ro i sindet skue ud over et flot fremmøde ved Lystrup Strand.

Fotos: Finn Knudsen

Der var ikke så mange gæster ‘udefra’ til årets Sankt Hans ved Lystrup Strand, men rigtig mange sommerhus-folk hyggede sig sammen den flotte aften.