LYSTRUP STRAND

Referat fra Hus- og Grundejerforeningens generalforsamling 2019

Afholdt søndag den 16. juni 2019 på Østbyvej 2 AllingåbroThomas bød velkommen til 37 deltagere, (der var 26 tilmeldte), vi havde taget højde for det, så der var rundstykker til alle. Han takkede Børge for at vi kunne være hos ham igen i år. Vi startede med kaffe, rundstykker blødt brød en lille skarp og sang Lystrup sangen, så var stemningen sat.P. 1 valg af dirigent:     

Inger blev valgt, hun konstaterede generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gik videre til valg af stemmetællere, derefter fik for Thomas ordet.


P. 2 valg af stemmetællere:     

John og Birgitte


P. 3 Formandens beretning :     

Er vedhæftet


P. 4 Aflæggelse af regnskab :     

Grethe læste de vigtigste punkter, bl.a. vej renovering der først kommer på næste års regnskab, og at saldoen d.d. er 46. 669,- kr. regnskabet blev godkendt.


P. 5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent 2019/2220 til 300,- kr.

Blev godkendt.


P. 6 Forslag fra medlemmer, skal være formanden i hænde senest 3. juni 2019 :

Fra Poul Møller bakket op af Ellen Tegllund, var kommet en protest om, at generalforsamling skal holdes i Amerikanerhuset ( desværre på mail til alle medlemmer, dette er ikke i orden) Der var lidt snak omkring dette, i det store og hele var man tilfreds med Børges lade, blot skulle der være oplysning om adressen i Østby.

Bestyrelsen lovede at undersøge, om man eventuelt kunne leje Amerikanerhuset en søndag eftermiddag til en billigere pris.

John mindes i gamle dage, generalforsamling med spisning musik og dans,

det lyder hyggeligt, men vi bliver ved den form det har nu.


P. 7 valg af bestyrelse:     

Grethe og Eva blev genvalgt.


P. 8 valg af revisor og –suppleant :

De blev begge genvalgt.


P. 9 Eventuelt     

Der blev sagt, at den første vejcikane står for tæt på svinget, Børge flytter den 50 m længere ind mod Lystrup. Der blev nævnt at Asta fra Vikkevej 6 var død.

Ellers var der god stemning . Vi afsluttede med at synge Skuld gammel venskab rejn forgå.

                    


Referent Eva Schmidt